References

References

  • Christophers E, Sterry W: Epidermis: Disorders of cells kinetics and differentiation, in Fitz patrick TB, Eisen AZ, Wolf K, Freeberg IM, Austen KF (eds): Dermatology in General Medicine, 4 th ed, Mc Graw-Hill, New York, 1993, pp 489-514.
  • Timur M, Çolak A, Marufihah M: Balikli kaplicadaki türlerinin tanimi ve deri hastaliklarinin tedavisindeki etkilerinin arastırılması , AÜ Vet Fak Derg, 30:276-286, 1983.
  • Ozer Z, Akpınar MA Akcay M et al: Kangal Balıklı Kaplıca’nın bazı kimyasal ve biyolojik özelliklerin arastırılması , Fen Blimleri Derg, 5: 326-330, 1987.
  • Undar L,Akpınar MA, Yanıkoglu A: Doctor Fish and psoriasis,Lancet, 335: 470,1990.
  • Marufi M, Gürcü H, Ozcelik S, Oztürkcan S, Colak A, Yucel K: Balikli Kaplicanin psoriasis üzerindeki etkisi, XIV Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabi, Erzurum 1992, pp 409-412.

Kenneth HF: Disturbances in trace element metabolism, in Wilson JD, Fauci AS, Root RK (eds): Principles in Internal Medicine, 12 th ed, Mc-Graw-Hill, New York, 1991, pp 443-445.